Het Platte Land
(1997)

Afrekenen met Peper
(2001, co-auteur Bas Soetenhorst)

De onttovering van Paars
(2002, co-auteur Max van Weezel)

Kermis in de politiek
(2OO2)

Femke Halsema over de Linkse Lente

(2006)

Uit de dodencel
(2OO7)

Boeken > Afrekenen met Peper

'Het boek van Soetenhorst en

Zonneveld geeft elke betrokkene bij de

zaak-Peper de mogelijkheid en de

verantwoordelijkheid terug te zien op

het eigen handelen en daarvan

verantwoording af te leggen. Een

beetje moed helpt daarbij.'

(Hans Wiegel, toespraak 12-3-2001)

'onthutsende reconstructie'

(Rene Zwaap in De Groene Amsterdammer)

'Afrekenen met Peper biedt onthullende kijk op affaire'.

(Vincent Wernke in Rotterdams Nieuwsblad)

'bevindingen zijn onthutsend'

(Max van Weezel in Vrij Nederland)

NBD|Biblion:
Minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper trad af na beschuldigingen van fraude en misbruik van gemeenschapsgelden in de tijd dat hij burgemeester van Rotterdam was. In de onderzoeksrapporten die daarop verschenen, werd een keihard oordeel geveld over Peper. Er waren reizen geweest die 'vermoedelijk een privekarakter' hadden, en vele schimmige uitgaven waarvan niet kon worden vastgesteld of ze 'in functie' waren gedaan. Weer later kwam er echter aanvullend materiaal boven tafel waaruit bleek dat sommige reizen en uitgaven wel degelijk in het belang van de stad waren gedaan. Wat was er nu waar of niet waar? Dit boek werd geschreven uit een gevoel van onbehagen met de uitkomsten en feiten van de rapportage. De auteurs hebben het hele onderzoek, de verdediging van Peper en de rol van de media doorgelicht en geprobeerd de onbeantwoorde vragen alsnog beantwoord te krijgen. Vier gastauteurs beschrijven welke lessen er uit het onderzoek getrokken kunnen worden. Een gedetailleerd, boeiend en soms bijna spannend verslag van de affaire Peper, met behulp waarvan men tot een meer gefundeerd oordeel kan komen.
(Biblion recensie, Redactie)

 

Dit boek verscheen in 2001 bij Uitgeverij Van Gennep.

 Hyperlinks
| Contact | Zoeken
Copyright © 2004 michielzonneveld.nl Alle rechten voorbehouden