Tarieven:

Ik hanteer geen standaardtarieven omdat iedere opdrachtgever specifieke wensen heeft. Maar als richtsnoer gebruik ik de NVJ-tarieven voor ervaren freelancers.

Voor het voorzitten van debatten reken ik een vast tarief van 500 Euro per dagdeel.

Als u in een mail beschrijft wat u wenst, zal ik binnen een dag antwoorden.

U kunt ook bellen:

020 6278077

 

 

Dagvoorzitter/debatten/lezingen

Ik heb een ruime ervaring als voorzitter van publieksdebatten.

Ik neem ook deel aan debatten en geef af en toe een gastcollege.

 

 

 

Verslagen Mediatribunaal

 

(programma in Parool-theater)

Pastors: 'EénNL heeft het tij niet mee'

Addie Schulte

AMSTERDAM - Er moet een apart hoofdstuk in de Grondwet komen voor niet geïntegreerde religies, vindt lijsttrekker Marco Pastors van EénNL. Voor moslims zou dan 'een apart regime' gelden.

Pastors kwam gisteren met zijn voorstel toen hij in het Amsterdamse Parooltheater door journalist Michiel Zonneveld en VVD-kandidaat Kamerlid Ard van der Steur werd ondervraagd over zijn boek Tot uw dienst.

Er komt 'een joekel van een geloof je land in', met problemen als ontvoering en eerwraak: Pastors vindt het niet goed om de islam dezelfde status te geven als het christen- en jodendom. "Wij durven met twee maten te meten."

Pastors was teleurgesteld in de VVD, vooral door de opvolging van Frits Bolkestein door Hans Dijkstal. "Er was een historische kans voor Bolkestein. Maar dan krijg je Dijkstal, daar zou je voor gesued moeten kunnen worden. Liberalisme ontaardt bij de VVD in 'alles moet kunnen'." Hij ontdekte een stramien bij die partij: "Een rechtse campagne, en dan links beleid."

Hij somberde over de kansen van EénNL op korte termijn. "We hebben ons er al bij neergelegd dat het voor ons niet het tijdsgewricht is." Een zetel of vijf lijkt hem maximaal haalbaar - nog steeds meer dan in de peilingen.

De ondervragers wilden weten waarom Pastors in zijn boek zo uitgebreid ingaat op het slechte huwelijk van zijn ouders. Volgens Pastors is dat om duidelijk te maken dat hij in de toekomst 'als minister' onaangename waarheden niet zal verzwijgen.

Pim Fortuyn, met wie Pastors samenwerkte voor het bureau van de OV-studentenkaart, was 'een beetje een vaderfiguur'. "Ik heb zo veel aan hem te danken." Fortuyn had een oogje op Pastors, die dat aanvankelijk niet door had. "Waarom ben je nou geen homo?" had Fortuyn gevraagd, waarop Pastors zei: "Waarom ben jij geen vrouw?"

Copyright: Het Parool

9 november 2006


 


Andere politici


PAUL VUGTS


Werkt de Nederlandse democratie nog naar behoren of moet het roer om? Dat was de vraag die gisteravond ter tafel lag in het Parool Theater. Niet de minsten bogen zich over de kwestie: hoogleraar bestuurskunde Frank Hendriks, die onlangs het boek Vitale Democratie uitbracht over de zin en onzin van politieke vernieuwing, en scheidend Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas - 24 jaar Kamerlid, de laatste 4,5 jaar als primus inter pares.

Gastheren Michiel Zonneveld (journalist) en Ard van der Steur (VVD-fractievoorzitter te Teylingen en nummer 39 op de lijst voor de komende verkiezingen) hadden niet met radicale vernieuwers van het staatsrecht van doen. Hendriks vindt de huidige 'consensusdemocratie' van overleg en compromissen nog altijd het best bij Nederland passen en Weisglas was dat met hem eens. Toch, verbeteringen zijn welkom.

Hendriks wil het systeem handhaven, maar de politicus moet anders worden. Die moet buiten de vergaderzalen van het Binnenhof beter overeind blijven: op televisie en radio, onder het volk. De moderne politicus moet goed zijn in het aloude overleg, maar een mentaliteitsverandering is noodzakelijk om de steun van 'de straat' te behouden.

Weisglas heeft een kort wensenlijstje. Het nieuwe 'burgerinitiatief', waarmee de gewone man een voorstel op de agenda van de Kamer kan zetten, zou niet veertigduizend, maar pakweg vijftienduizend handtekeningen moeten vereisen, opdat De Kiezer nog gemakkelijker kan ingrijpen. Weg, voorts, met politici die zich met veel bombarie van hun partij afsplitsen en, last but not

least, het moet anders met het regeerakkoord. Niet de Kamerleden die de verkiezingen hebben gewonnen, moeten dat opstellen, maar de beoogde ministersploeg. ''Als de Tweede Kamer zich niet meer met dat akkoord hoeft te bemoeien, kan men het veel vrijer controleren. Dan hoef je tenminste niet langer je eigen regeerakkoord aan te vallen.''

© Het Parool, 08-11-2006

 

 

Agent in de moskee?


KOEN GUIKING


Moeten moskeeën waar anti-semitische en homo-onvriendelijke ideeën worden gepredikt, gesloten worden? ''Nee. Waarom?'' vroeg Hikmat Mahawat Khan, voorzitter van de moslimorganisatie Ahmadiyya, zich gisteren af. Hij ging in het Parool Theater in debat met LPF-kamerlid Joost Eerdmans. ''Omdat ze een slecht signaal geven aan de samenleving en aanzetten tot haat,'' voerde Ila Kasem, met Michiel Zonneveld discussieleider, aan. ''Daarvoor kun je geen hele moskee sluiten,'' vond Mahwat Kahn. ''Als Ali of Achmed dat predikt, moet je tegen hem optreden. Je kunt niet de hele vereniging verbieden.''

Eerdmans, van de partij die vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel heeft: ''De vrijheid stopt als die van een ander in het gedrang komt. Homo's met varkens vergelijken kan niet.'' Mahawat Kahn: ''Je kunt het wel moreel verwerpen, maar het criterium moet zijn of er strafbare feiten worden gepleegd.''
Moet de wet dan worden aangescherpt? Eerdmans: ''Ik ben absoluut niet tevreden over de rechterlijke macht, nee.'' Mahawat Kahn: ''Daar kan ik niks over zeggen. Ik ken de kaders van de wet niet.'' En zo dreigde het telkens weinig concreet te worden, maar gelukkig waren er een paar mooie voorbeelden waarover de gasten hun mening mochten geven.
Is het niet eng om het Wahabisme, een aftakking van de islam, te verbieden omdat het je niet aanstaat, vroeg Kasem. Eerdmans: ''Niet aanstaat?! Dat is een ultra-orthodox gedachtegoed.'' Maar een scheiding tussen kerk en staat moet er blijven.''
Volgens de AIVD worden er kinderen geronseld voor de jihad. ''Onzin!'' zei Mahawat Kahn. Alarmerend, vond Eerdmans. Zonneveld: ''Dus in elke moskee een mannetje?'' Eerdmans: ''Als de AIVD aanwijzingen heeft wel.''
En we hebben bij Nova gezien dat je je vrouw mag slaan, als ze maar geen blauwe plekken krijgt. Mahawat Kahn: ''We weten allemaal dat Nova met die beelden geknoeid heeft. En nu praat iedereen elkaar na. Dat getuigt van luiheid en domheid.'' Twee woorden die hij vaak herhaalde. Moskeeën die gefinancierd worden door een rijke man uit Saoedie Arabië? ''Mag,'' zei de één. ''Terroristisch geld,'' vond de ander.
Constructief was de avond wel. Tijdens het napraten maakten de twee debaters afspraken om verder te praten.

© Het Parool, 11-11-2003

Voor nog meer verslagen klik door naar:

mediatribunaal

 

 

 

 

 


Hyperlinks
| Contact | Zoeken
Copyright © 2004 michielzonneveld.nl Alle rechten voorbehouden