Tarieven:

Ik hanteer geen standaardtarieven omdat iedere opdrachtgever specifieke wensen heeft. Maar als richtsnoer gebruik ik de NVJ-tarieven voor ervaren freelancers.

Als u in een mail beschrijft wat u wenst, zal ik binnen een dag antwoorden.

Bellen kan ook:

 

020 - 6278077

 

(artikelen over onderwijs)

artikelenreeks Intermediair

Opdrachtgevers

 

Ik werk en werkte als freelancer voor de volgende opdrachtgevers:

Maritte Braspenning & partners, adviesbureau voor mediacommunicatie

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

 

Simac (automatiseringsbedrijf, interviews en ontwikkeling blog)

Intermediair (columns, interviews, artikelen)

Politietop Divers (interviews voor blog)

Anbo Magazine

 

Prinsheerlijk (Stichting buitengewoon leren en werken)

Vrij Nederland

Trouw

Ministerie OCenW(onderzoek naar potentiele blinde vlekken voor politiek gevoelige kwesties).

Ministerie Veiligheid en Justitie (o.a. boek over aanpak bureaucratie)

De Stichting Leerplan Onderzoek (SLO)

A+O fonds Gemeenten (schrijven communicatieplan, ontwikkeling blog, strategie sociale media)

De Volkskrant (opiniestukken en artikelen)

Hat Parool (o.a. serie columns over dienstverlening, reisverhalen. opiniestukken)

School voor Politieleiderschap (essays en casestudies, betokken bij onderzoek, de SPl is weer onderdeel van de politieacademie)

BNR (journalistenforum)

Uitgeverij Prometheus (publiceerde twee boeken)

Uitgeverij Van Gennep (publiceerde drie boeken)

De Balie (voorzitten)

Humanistisch Verbond (voorzitten)

Stichting Forum (gaf cursus essayschrijven)

Amnesty International (blad Wordt Vervolgd)

Koeweiden Postma

BKB (masterclass journalistiek)

Universiteit van Tilburg (gastcolleges politiek en media)

NautaDutilh, Advocaten, Notarissen, Belastingadviseurs (gastcollege politiek en media)

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), (workshop journalistiek schrijven).

Kunsten '92 (columns over cultuurbeleid)

Axis (voor tekstbureu axis werk ik mee aan Lrpln, het blad van de Stichting Leerplan Onderzoek, over onderwijs)Zie ook.. ()

NJR (Nationale Jeugdraad, begeleiden schrijven opiniestukken)

Newton (artikelen over energie en duurzaamheid)

Leidraad (universiteit Leiden)

Llink (presenteren rubriek de Onzinjagers in Obalive)

George (glossy)

Cahiers Politiestudies (co-auteur wetenschappelijk artikel)

Rood (nterviews)

Ordina (boek voor lustrum Ordina Public Management Consultantso, samen met Pieter Hilhorst)

Van de Bunt, organisatie- en adviesbureau (electronische nieuwsbrief en boek Op zoek naar de juiste balans)

BNR-Nieuwsradio (Gast/deskundige)


Smaak,
blad voor de Rijkshuisvesting (reportages)

Van de Bunt, organisatie- en adviesbureau (electronische nieuwsbrief)


Open Studio, opdracht voor ABN-Amro

Tros (lid journalistenpanel)

PM, magazine voor de overheid


Politiecorps Noord-Holland Noord

Pluche, essays en verhalen voor openbaar bestuur


School voor Politieleiderschap (artikelen voor jaarboek)


Reclamebureau Bridge (interviews voor informatiekrant over onderwerp emancipatie)


Voor het 'Praktijkboek IPSV' schreef ik twee hoofdstukken over bewonersarticipatie in zogeheten 'herstructureringswijken'. Ik ben daarvoor benaderd door het bureau De Lijn, dat het project uitvoerde, de formele opdrachtgever is het ministerie van VROM

Ik ben sinds 1 september 2004 freelancer.

 

boek voor Ordina, september 2008

boek voor Van de Bunt, juni 2007

Boek voor SPL. juli 2006

 

Smaak special NFI


Hyperlinks
| Contact | Zoeken
Copyright © 2004 michielzonneveld.nl Alle rechten voorbehouden