Ik schrijf regelmatig verhalen voor de politie. Een daarvan was voor het project Politie in Beweging. De centrale vraag was daarbij steeds weer op welke wijze de politie maatschappelijke ontwikkelingen kan benutten. Hoe kan de politie optimaal gebruik maken van de overvloed aan burgers, bedrijven en organisaties die óók een bijdrage aan de veiligheid leveren? Hoe moet de politie zich aanpassen aan instant-samenleving waarin informatie razendsnel gaat en van bedrijven en overheden geëist wordt dat ze snel kunnen handelen en leveren? De ambitie wass het antwoord op deze vragen te vervatten in een nieuw verhaal van de politie. Dit project was onderdeel van een denk en discussieproces waarbij de politie zich ook laat inspireren door partners en buitenstaanders.

Lees meer over de meedenk, meeschrijf en ghostwriteprojecten voor onder andere Lodewijk Asscher en Femke Halsema.

logo Ieder(in)
Ieder(in) komt op voor de ruim 2 miljoen mensen met een beperking en een chronische aandoening. Samen met de leiding van de vereniging werkte ik d aan een toekomstvisie voor de vereniging. De centrale vraag was daarbij op welke manier ze in de haar taak als belangenbehartiger kan vervullen. Deze is klus was een vervolg op de strategische verkenning die ik vorig jaar ontwikkelde op basis van een groot aantal interviews met wetenschappers, ervaringsdeskundigen, ondernemers, enz. Doel was een beeld te krijgen van welke grote maatschappelijke, politieke, technologische, economische en juridische ontwikkelingen van invloed zijn op de (zeer diverse) achterban van Ieder(in).

Lees ook over de strategische verkenningen die ik onder andere voor het ministerie van onderwijs deed…

Ook dit jaar ben ik betrokken bij de mediatrainingen voor teamchefs en andere leidinggevenden voor de politieacademie. Na de zomer begonnen we een vervolg op de succesvolle trainingen van de afgelopen jaren. Het worden online 1 op 1 trainingen ter voorbereiding van media- of publiek optredens. Verder ondersteun ik het programma Toekomstbestendige Opsporing van de politie en het OM met adviezen en het schrijven van teksten. Dat doe ik ook voor een van de eenheden van de Nationale Politie.

Lees meer over mediatrainingen

Twee artikelen over hoe Nederland zich tot een dwarsligger in Europa ontwikkelde:

… of zoek andere artikelen: