Op dit moment doe ik twee verkenning: een voor de School voor Politieleiderschap (onderdeel van de Politieacademie). Het gaat over de maatschappelijke trends die invloed hebben op het toekomstig leiderschap en wat dit moet beteken voor de opleiding van toekomstige leiders. Voor de verkenning voor ik onder andere gesprekken met wetenschappers en leidinggevenden uit de publieke sector. Voorjaar 2024 zal er een conferentie zijn waarop een ’trendpaper’ worden gepresenteerd en besproken.
Een andere voor RFG, een springplank voor vluchtelingen met een journalistieke achtergrond of ambitie. Ik inventariseer onder andere de behoefte van vluchtelingen zelf, het bestaande aanbod en hun kansen op werk.

Lees meer over de meedenk, meeschrijf en ghostwriteprojecten voor onder andere Lodewijk Asscher en Femke Halsema.

logo Ieder(in)
Ieder(in) komt op voor de ruim 2 miljoen mensen met een beperking en een chronische aandoening. Samen met de leiding van de vereniging werkte ik aan een toekomstvisie voor de vereniging. De centrale vraag was daarbij op welke manier ze in de haar taak als belangenbehartiger kan vervullen. Deze is klus was een vervolg op de strategische verkenning die ik ontwikkelde op basis van een groot aantal interviews met wetenschappers, ervaringsdeskundigen, ondernemers, enz. Doel was een beeld te krijgen van welke grote maatschappelijke, politieke, technologische, economische en juridische ontwikkelingen van invloed zijn op de (zeer diverse) achterban van Ieder(in).

Lees ook over de strategische verkenningen die ik onder andere voor het ministerie van onderwijs deed…

Regelmatig geef ik communicatie-advies,

Lees meer over mediatrainingen

Twee artikelen over hoe Nederland zich tot een dwarsligger in Europa ontwikkelde:

… of zoek andere artikelen: