Zoeken

Afrekenen met Peper

‘Het boek van Soetenhorst en Zonneveld geeft elke betrokkene bij de zaak-Peper de mogelijkheid en de verantwoordelijkheid terug te zien op het eigen handelen en daarvan verantwoording af te leggen. Een beetje moed helpt daarbij.’

Door

Deel deze pagina:

(Hans Wiegel, toespraak 12-3-2001)

‘onthutsende reconstructie’

(Rene Zwaap in De Groene Amsterdammer)

‘Afrekenen met Peper biedt onthullende kijk op affaire’.

(Vincent Wernke in Rotterdams Nieuwsblad)

‘bevindingen zijn onthutsend’

(Max van Weezel in Vrij Nederland)

NBD|Biblion:
Minister van Binnenlandse Zaken Bram Peper trad af na beschuldigingen van fraude en misbruik van gemeenschapsgelden in de tijd dat hij burgemeester van Rotterdam was. In de onderzoeksrapporten die daarop verschenen, werd een keihard oordeel geveld over Peper. Er waren reizen geweest die ‘vermoedelijk een privekarakter’ hadden, en vele schimmige uitgaven waarvan niet kon worden vastgesteld of ze ‘in functie’ waren gedaan. Weer later kwam er echter aanvullend materiaal boven tafel waaruit bleek dat sommige reizen en uitgaven wel degelijk in het belang van de stad waren gedaan. Wat was er nu waar of niet waar? Dit boek werd geschreven uit een gevoel van onbehagen met de uitkomsten en feiten van de rapportage. De auteurs hebben het hele onderzoek, de verdediging van Peper en de rol van de media doorgelicht en geprobeerd de onbeantwoorde vragen alsnog beantwoord te krijgen. Vier gastauteurs beschrijven welke lessen er uit het onderzoek getrokken kunnen worden. Een gedetailleerd, boeiend en soms bijna spannend verslag van de affaire Peper, met behulp waarvan men tot een meer gefundeerd oordeel kan komen.
(Biblion recensie, Redactie)

 

Dit boek verscheen in 2001 bij Uitgeverij Van Gennep.

Deel deze pagina:

© copyright 2022 Michiel Zonneveld| ontwerp: Ministry of Data