Zoeken

Door

Deel deze pagina:

“De beide VN-journalisten hebben zo ongeveer iedereen gesproken die iets met Paars te maken heeft en het levert een weinig verheffend beeld op: geen visie, geen passie, maar management.”

(Willem Breedveld in Trouw)

NBD|Biblion:
‘Wat ging er mis?’ Dat was de kernvraag van de auteurs van dit boek in een tijd dat het paarse kabinet zo op het oog nog uiterst succesvol was. Meer werk, een weggewerkt financieringstekort, economische groei. Maar er werd ook steeds meer gemord: over de niet weg te werken wachtlijsten in de zorg, de files, het weer groeiende aantal WAO’ers etc. Een jaar later was de liefde voor Paars bij de kiezer over. Leefbaar Nederland en Pim Fortuyn doken op. De ‘Vrij Nederland’-journalisten Max van Weezel en Michiel Zonneveld voerden vanaf voorjaar 2001 vele gesprekken met politici, ambtenaren etc. en volgden de ‘onttovering van Paars’ op de voet. De neerslag van die gesprekken, die eerder verschenen als artikelen in ‘Vrij Nederland’, vindt de lezer in de eerste zeven hoofdstukken van dit boek. In hun nabeschouwing in het achtste en laatste hoofdstuk geven de auteurs hun mening over de belangrijkste oorzaken van het paarse debacle: het ontbreken van een missie en toekomstvisie, en een onvoldoende profilering van de partijen waardoor ze voor de kiezers een pot nat waren geworden. Actueel, interessant en onmisbaar voor een ieder die zich werkelijk wil verdiepen in de Nederlandse politiek. Met een samenstellingoverzicht van de paarse kabinetten, een naamregister en zwartwitfoto’s.

 

Dit boek verscheen in 2002 bij Uitgeverij Van Gennep.

Deel deze pagina:

© copyright 2024 Michiel Zonneveld| ontwerp: Ministry of Data