Zoeken

De stofwolken van de verbouwing trekken op

DEN HAAG – De PvdA is nog steeds druk bezig met een interne verbouwing, maar zo langzamerhand is er ook voor de nieuwsgierige voorbijganger door de optrekkende stofwolken heen resultaat te zien.

Door Michiel Zonneveld. Verschenen op 29 augustus 1992 in Het Parool.

Deel deze pagina:

Het Parool (logo)

In de slepende discussie over de verhuizing van het hoofdkantoor van Amsterdam naar Den Haag zijn definitieve knopen doorgehakt: het partijkantoor blijft in Amsterdam, maar het voorzittersduo Rottenberg en Vreeman krijgt naar alle waarschijnlijkheid aan de Haagse Plaats, tegenover de Hofvijver en op een steenworp afstand van de kamer van fractievoorzitter Woltgens, een eigen kantoor.

Het duo zal tussen Den Haag en Amsterdam gaan pendelen. In het Haagse kantoor is ook ruimte gepland voor de stafleden van de dit jaar geformeerde ‘stuurgroep’ die het beleid van PvdAbewindslieden, -fractie en -partijbestuur beter moet afstemmen.

Gisteren werd bekend dat er een nieuwe ‘directeur verenigingszaken’ komt. V. Verhoeven, nu manager bij de Universiteit van Amsterdam, gaat het partijkantoor op de Amsterdamse Witsenkade leiden.

Maar buiten deze kosmetische ingreep probeert de PvdA-top vanaf vandaag ook de achterban beter te bereiken. Vandaag treden drie PvdA-bewindslieden nadrukkelijk voor het voetlicht. De PvdA-bewindslieden willen daarmee tonen dat ze wat bereiken in het kabinet. Het past in een nieuw offensief dat bedoeld is ook weer zelfvertrouwen uit te stralen.

‘Een briefing’ heet de bijeenkomst officieel. In Utrecht geven de ministers Pronk (ontwikkelingssamenwerking) Ter Beek (defensie), d’Ancona (WVC) en staatssecretaris Kosto (justitie) een gehoor van voornamelijk PvdA-leden uitleg over het Joegoslavie-beleid. PvdA-voorzitter Rottenberg zal de bewindslieden ‘scherp ondervragen’.

Geen winst

Grote winst wordt er niet direct van verwacht. ” Over deze zaak zijn de meeste partijen het eens. Je wint er niet direct kiezers mee, maar het is goed om herhaaldelijk je gezicht te tonen,” aldus een van de betrokkenen.

Vlak na de wereldmilieuconferentie in Brazilie waren het Pronk en milieuminister Alders die ten overstaan van tweehonderd mensen uitleg gaven over hun daden. Op 16 september volgt een derde bijeenkomst in de reeks. Dan zullen PvdA-leider en minister van financien Kok, minister Alders van milieu en staatssecretaris Wallage van onderwijs op een openbare bijeenkomst een toelichting geven op de Miljoenennota.

De ‘briefings’ dragen onmiskenbaar het stempel van de nieuwe partijvoorzitter Rottenberg. De bijeenkomsten lijken op de zondagmiddagdebatten die hij als voormalig directeur van de Amsterdamse Balie leidde. Maar, zo wordt verzekerd, ze passen ook in de campagne waarin de PvdA-bewindslieden en -kamerleden grootse werkbezoeken afleggen. ” Een beetje afgekeken van het CDA,” wordt ruiterlijk erkend.

Een steun in de rug is alvast dat de PvdA in de peilingen langzaam wat omhoog krabbelt. Het Nipo peilde deze week 21,5 procent voor de sociaaldemocraten en dat is goed voor ongeveer 34 zetels. Zowel CDA als VVD zakt n deze jongste peiling weg.

Grootste winnaar is nog altijd D66 (21,8 procent, ongeveer 34 zetels) en in mindere mate – Groen Links (6,7 procent, ongeveer tien zetels).

In de Tweede Kamer zou er met een dergelijke uitslag een – kleine – linkse meerderheid zijn. Maar daarover wil men in PvdAkringen liever niet te veel filosoferen.

” In het verleden was het effect van het bekend worden van een dergelijke peiling dat PvdA en D66 onmiddellijk in de kiezersgunst zakten,” aldus een prominente PvdA’er.

Deel deze pagina:

Klik hier voor volgend artikel

De PvdA herwon zelfvertrouwen

Het is de laatste tijd wel erg rustig rond de PvdAfractie. Zijlstra, een van uw eigen kamerleden, verzuchtte dat er na de Texelse rede

© copyright 2023 Michiel Zonneveld| ontwerp: Ministry of Data